Колективно-договірна робота

24 квітня 2018 року відбулося засідання Президії Харківської Укрелектропрофспілки з порядком денним «Про підведення підсумків виконання в 2017 році положень Генеральної, галузевих, територіальної угод та проведення колективно-договірної кампанії в 2018 році» та «Про здійснення профспілками громадського контролю за дотриманням законодавства про працю».

Президія відзначила, що моніторинг даних про обсяги випуску та реалізації продукції і робіт на підприємствах електротехнічної промисловості та енергетики Харківської області свідчить, що в цілому 68% підприємств за підсумками 2017 року показали зростання.

У всіх трудових колективах підприємств галузі в 2017 році діяли колективні договори.

Обласний комітет Профспілки вів постійний щомісячний та щоквартальний моніторинг основних показників з праці, що давало можливість фіксувати виконання положень та норм галузевих угод, колективних договорів.

Підводячи підсумки виконання колективних договорів  в 2017 році, враховуючи складний економічний стан більшості підприємств, можна зробити висновок про необхідність постійного контролю над виконанням колективних договорів, що буде сприяти більш повному забезпеченню інтересів працюючих та захисту їх прав.

Перед нашою Профспілкою в цьому році стоїть завдання не тільки закріпити в колективних договорах взаємні зобов’язання сторін із забезпечення продуктивної зайнятості, росту реальної заробітної плати , дотримання законодавства про охорону праці, але й контролювати їх виконання:

– враховуючи щорічне падіння чисельності працюючих зробити все можливе, щоб зберегти існуючий рівень зайнятості, звернути увагу на кожному конкретному підприємстві на питання звільнення, їх причини, вирішення кадрових питань;

– не допускати зниження темпів зростання рівня середньої зарплати, щоб мінімізувати інфляційні процеси, а для цього здійснювати постійний контроль за динамікою показника;

– відстояти позицію в колективних договорах щодо фіксації «соціального пакету», в обсягах вище, ніж рекомендовано галузевими угодами;

– для якісного проведення культурно-масової, спортивної та оздоровчої роботи контролювати дотримання виконання на підприємствах ст. 44 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності».

Президія прийняла відповідні постанови для використання в роботі виборними профспілковими органами.

Організаційний відділ