ОПЛАТА ПРАЦІ ТА НАВЧАННЯ ПРОФКАДРІВ

29 листопада 2018 року відбулося засідання Президії Харківської Укрелектропрофспілки з порядком денним «Про дотримання гарантій з оплати праці на підприємствах галузі, передбачених діючим законодавством, галузевими угодами за підсумками 9 місяців 2018 року» та «Про стан виконання календарного плану навчання профкадрів та активу Харківської Укрелектропрофспілки в 2018 році та вивчення досвіду роботи профкомів із зазначеного питання».

Президія відзначила, що у зв’язку зі зростанням цін та тарифів профспілкам необхідно контролювати динаміку рівня середньої заробітної плати у відповідності з положеннями Галузевої та Міжгалузевої угод. Первинним профспілковим організаціям більшості підприємств електротехніки та енергетики необхідно контролювати не тільки дотримання законодавства про рівень мінімальної заробітної плати, але й виконання норм галузевих угод про співвідношення між тарифною ставкою працівників 1 розряду та прожитковим мінімумом працездатної особи.

Профкомам ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» та ДП «Укренергомережпроект» необхідно чітко контролювати процес погашення заборгованості по заробітній платі.

Рекомендовано в ході проведення колективно договірної кампанії домагатися фіксувати зобов’язання роботодавця щодо дотримання норм галузевих угод.

З другого питання порядку денного було визначено умови, в яких ведуть роботу виборні профспілкові органи на підприємствах, організаціях галузі. Було загострено увагу, на ключових факторах успішного проведення навчання профспілкових кадрів та активу.  Намічені подальші кроки з реалізації Стратегії діяльності Харківського обласного комітету на поточний рік в розрізі кадрового зміцнення.

Президія прийняла відповідні постанови для використання в роботі виборними профспілковими органами.

 

Організаційний відділ