ПРАВОВИКИ ПІДТРИМУЮТЬ ВИСНОВКИ ФПУ

Правова позиція Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого підтверджує висновок ФПУ про порушення окремими нормами законопроєктів «Про працю» (реєстр. № 2708), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності профспілок)» (реєстр. № 2681) та «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав для звільнення» (реєстр. № 2584) положень Конституції України та основоположних міжнародних актів, ратифікованих Україною.
На запит Федерації профспілок України фахівцями Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків) було здійснено аналіз зазначених законопроєктів та висловлена правова позиція, що додається.
Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України також зробив науково-правовий висновок до зазначених законопроєктів.
У ньому зазначено, що ці законопроєкти суперечать основним принципам регулювання соціально-трудових відносин та нівелюють міжнародні зобов’язання України, передбачені Конвенціями МОП.

 За матеріалами
Департаменту правового захисту ФПУ