ПРОФСПІЛКИ, ЯК ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Питанням формування громадянського суспільства в Україні присвячено досить багато наукових праць та досліджень як фахівцями в галузі трудового законодавства, соціології, так і спеціалістами громадських інституцій тощо. Харківська обласна організація Укрелектропрофспілки не стала винятком, адже питання є досить актуальним в розрізі інституалізації профспілок, так би мовити, вбудові громадських організацій в парадигму руху до європейських цінностей нашої держави. До того ж, цікавим, на наш погляд, був і залишається аналіз ринку праці саме західних областей країни.

З цією метою в період з 3 по 7  вересня 2018 року відбувся виїзний навчальний семінар для профактиву галузі в м. Ужгород, Закарпаття. Навчальним планом були передбачені для висвітлення теми:

-інституалізації профспілок, їх ролі в формуванні громадянського суспільства;

-сучасний стан ринку праці в Україні і проблеми осучаснення її оплати;

-регулювання оплати праці і участь профспілок в цьому питанні;

-соціальний захист працівників на підприємствах Закарпаття і роль профспілок як елементу системи соціального захисту;

-інформаційна політика як механізм формування довіри до профспілок;

-нові явища та тенденції в мотивації профспілкового членства за кордоном;

-закордонний досвід міжнародної діяльності профспілок в галузі соціальної політики.

Лекторський колектив, на чолі з головою Закарпатської обласної ради профспілок В.Ю. Фленько, змістовно та вміло охарактеризували стан справ в області. Зокрема, інформативними доповідями запам’яталися Сівач О.М., заступник директора Закарпатського обласного центру зайнятості, Мацоли В.В., заступника директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, Грицика В.І., заступника начальника управління Держпраці в Закарпатській області, Смірнова Ф.О., спеціаліста інформаційної та аналітичної роботи обласної організації Профспілки освітян області.

За словами голови Харківської обласної організації Укрелектропрофспілки Кригіна М.І., даний семінар вкотре показав, що проблемність загальнодержавних питань ринку праці залишається актуальною. Профспілкам та органам законодавчої та виконавчої влади треба прикласти максимум зусиль, щоб вистояти перед викликами сьогодення.

За результатами навчання було озвучено ідею стосовно проведення подібного заходу для нашого профактиву вдома, зі спеціалістами аналогічних рівнів державних інституцій з метою порівняльного аналізу стану речей в економіці та соціально-трудовій сфері держави, пошуку компромісу та варіантів виходу України із ситуації, що склалася та ролі профспілок в цих питаннях.

 

 

Організаційний відділ

Харківської Укрелектропрофспілки