Укрэлектропрофсоюз

Харьковская областная организация профсоюза работников
энергетики и электротехнической промышленности Украины
“Укрэлектропрофсоюз”

Среди людей и
и для людей

Новости

ЗВЕРНЕННЯ ДО ГОЛОВИ ФПУ!

Вих. №02/08 від 17.01.2011 р. 


Голові ФПУ
Хара В.Г.

Копія Голові ЦК «Укрелектропрофспілки»
Шишов С.С.

Копія Голові ОПХО
Тесленко С.А.

 ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Василе Георгійовичу!

 


Харківська обласна організація профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, розглянувши та проаналізувавши на нараді профактиву області проекти Резолюцій VI з’їзду Федерації професійних спілок України, схвалених Постановою Ради ФПУ №Р-9-5 від 02.12.2010 р. і винесених на розгляд чергового з’їзду, вважає за необхідне висловити свої зауваження та пропозиції з цього питання.
Сьогодення профспілкового руху в Україні, безумовно, стимулює і вимагає певних змін, впровадження нових форм і методів роботи профспілкових органів всіх рівнів заради єдиної мети - захисту трудових, соціально-економічних інтересів людей найманої праці. Безумовно, час вніс свої корективи в діяльність профспілкових організацій – деякі функції держава делегувала створеним державним органам, тим самим, позбавивши профспілок реальних важелів впливу на роботодавця, деякі функції явно стали «ознакою соціалізму». Однак, часто лунала думка, що профспілки повинні займатися тільки захистом інтересів найманих працівників, а не, наприклад, соціальним страхуванням, чи громадським наглядом за охороною праці. Важко погодитися з такою думкою, адже в зазначених функціях профспілок також простежувався захист членів профспілок. Але річ не про це.
Уважно вивчивши проекти резолюцій, обговоривши їх з профактивом обласної організації профспілки, доводиться констатувати наступне.
Резолюції – це не ті документи, якими затверджують дії багатомільйонної армії членів профспілок. З’їзд має прийняти стратегію боротьби за справедливість, за конституційні права та інтереси людей праці в період радикальних економічних реформ.
До того ж, не можна окреслювати діяльність Федерації професійних спілок України на п’ятирічний період вісьмома резолюціями без орієнтовних строків виконання та відповідальних за виконання.
Будучи членом організаційної комісії ФПУ, хотілося б прокоментувати проект Резолюції «Про організаційне і фінансове зміцнення ФПУ».
В шостому абзаці зазначеної Резолюції говориться «Профспілкові організації, де акумулюються членські внески, передають значну частину своїх повноважень з вирішення конкретних проблем колективів до вищих органів профспілок та ФПУ, але не підкріплюють їх фінансово».
Можна було б зрозуміти, якби під «вищими органами» мались на увазі обласні комітети. Навіть зрозуміло, якщо мова йшла б про Центральний комітет Профспілки, тим паче, що в проекті резолюції «Гідна праця – основа соціального добробуту та економічного прогресу» рішення найважливішого питання - «…забезпечення темпів зростання реальної заробітної плати…», яке сьогодні може й повинно бути вирішено чітко тільки на законодавчому рівні, реалізовано на рівні галузей і регіонів та вирішено через колективні договори.
В продовження теми наведемо поширений приклад.
Підприємство через важкий фінансовий стан не виплачує заробітну плату працівникам. Профспілкова організація не отримує відрахувань у зв’язку зі скрутним становищем підприємства (можливо, навіть банкрутством). Яким чином у неї акумулюються членські внески і як вона може самостійно вирішити питання? Згідно норми Статуту обласна організація профспілки має всі права на зняття з обліку «первинок». Але чи вихід це? Чи захист? Всі допомагаємо, та результат, нажаль, не втішний, а вплинути реально не може на ситуацію ні профком, ні обком, ні ЦК, ні Об’єднання профспілок області, ні ФПУ. Так про що йде мова?
До того ж, основна мотивація профспілкового членства сьогодні – отримання реального захисту трудових інтересів, вирішення соціальних питань безпосередньо в колективі. Далеко не кожен член профспілки з розумінням відноситься до того, що частина його внесків йде «на верх». Будучи членом профспілки і сплачуючи внески він сподівається отримати якісну правову та, при необхідності, матеріальну допомогу (її він отримує в профкомі та обласному комітеті), культмасові заходи (профком, обком), відпочинок та оздоровлення (профком, обком), спортивні заходи (профком, обком). Тому відходити від принципу, що основна доля внесків повинна залишатися в «первинці» і в регіоні – не правильно.
Окрім цього, Харківська обласна організація профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на лист ФПУ від 08.02.2010 р. за №02/01-22/263 «Про визначення повноважень» відповіла листом від 12.03.2010 р. за №02/49, де надала реалістичні пропозиції щодо конкретних повноважень та розподілу профспілкових внесків.
Постановою Ради ФПУ від 22.04.2010 р. за №Р-8-3 пунктом 3.3.1 задекларовано «Розробити у другому півріччі 2010 року нову систему збору членських внесків, виходячи з особливостей організаційної побудови та складу профспілок та об’єднань».
Однак, ніяких рішень не було прийнято і майбуття цього дуже важливого питання овіяне пеленою незрозумілості.
З незрозумілих для нас причин, стала невідомою доля робочої групи з підготовки проекту нової Програми дій Федерації професійних спілок України (2011-2016 роки), затвердженої Президією ФПУ від 23 грудня 2009 р. за №П-37-3.
До того ж, листом ФПУ від 25.03.2010 р. за №10/01-18/625 «Про підготовку нової Програми ФПУ» за підписом Заступника Голови ФПУ, керівника робочої групи С.М. Кондрюка членам Ради ФПУ була запропонована робоча версія проекту Програми дій, яка на наше переконання, є базовим документом для доопрацювання та прийняття.
Перед Федерацією професійних спілок України сьогодні стоїть надважке, але посильне завдання – згуртувати членів профспілок навколо ідеї нового поступального розвитку профспілкового руху на п’ятирічний період.
Ми повинні усвідомлювати, що живемо в непрості часи, в часи протиріч та новацій. Нещодавно прийнятий Податковий кодекс, на черзі – Трудовий, пенсійна реформа, пройшла адміністративна реформа, яка також, скоріш за все, найде своє відображення в профспілковій структурі та діяльності. Для енергетиків та електротехніків, наприклад, 2011 рік – є роком боротьби за відстоювання соціально-економічних прав працівників енергопостачальних та енергогенеруючих підприємств, які заплановані до приватизації. Та й взагалі наша профспілкова робота – це суцільна боротьба за інтереси людей. Головне, щоб ця боротьба не точилася в самій Федерації профспілок України, як найавторитетнішому об’єднанні із захисту людей найманої праці України.
Тому від кожного з нас залежить формування ідеї та шляхів розвитку профспілкового руху, форм і методів роботи.
Ми впевнені, що в профспілковому русі зміни необхідні, однак виважені і продиктовані часом, з урахуванням всіх позитивних традицій минулого. Зраджувати Програмі дій на п’ятирічний період Резолюціями – докорінно неправильно.
Вважаємо за доцільне висловити думку, що Федерація професійних спілок України повинна узагальнити пропозиції членів профспілок, починаючи від рядового члена профспілки з «первинки» і закінчуючи членами Ради ФПУ. До того ж, Указом Президента України від 30 вересня 2010 року за №926/2010 2011 рік оголошено роком освіти та інформаційного суспільства. Задля цього необхідно провести публічні обговорення як на сторінках профспілкової преси, так і на сайтах ФПУ, членських організацій.
Будемо вдячні за опублікування Звернення на сторінках профспілкової преси, сайті ФПУ, адже виважені рішення повинні прийматися з урахуванням точки зору більшості.

 

За дорученням активу обласної профспілкової організації,

Голова Харківської обласної організації профспілки
працівників енергетики та електротехнічної промисловості України,
Заслужений працівник профспілок України,
Член Ради ФПУ М.І. Кригін

Качественные услуги от лучшего хостинг-провадера. Выбирайтехостингпо доступным ценам Продвижение сайтов в поисковых системахраскрутка сайтапо доступным ценам. Профессиональная разработка сайта от компании “Turbo-S”. Быстрое и качественноесоздание сайтов.