Укрэлектропрофсоюз

Харьковская областная организация профсоюза работников
энергетики и электротехнической промышленности Украины
“Укрэлектропрофсоюз”

Среди людей и
и для людей

Новости

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДІЇ ФПУ!

ЗВЕРНЕННЯ
Президії Федерації професійних спілок України
з нагоди відзначення Всесвітнього дня дій за гідну працю


7 жовтня 2012 року профспілковий рух уп’яте відзначить Всесвітній день дій за гідну працю. Встановлений у 2008 році за ініціативою Міжнародної конфедерації профспілок (МКП), День дій за гідну працю дає можливість профспілкам масово підтримати загальну програму Міжнародної організації праці (МОП) «Гідна праця для всіх», ухваленої в 1999 році.
Програма складається з чотирьох елементів: зайнятість, права, захист та діалог і ґрунтується на переконанні, що всі чотири елементи потрібні для створення якнайкращих умов для соціального розвитку.
Відповідно до визначення МОП гідна праця – це продуктивна праця чоловіків та жінок в умовах свободи, рівності, безпеки та поваги до людської гідності. Вона забезпечує справедливий заробіток, безпеку на робочому місці та соціальний захист працівників та членів їхніх сімей, сприяє професійному зростанню працюючих та їх соціальній інтеграції, дає людям свободу висловлювати свої погляди, об’єднуватися для того, аби впливати на рішення, що стосуються їхнього життя, гарантує рівне ставлення та рівні можливості для всіх і кожного.
Концепція гідної праці охоплює шість ключових складових:
І. Можливість одержати роботу, тобто можливість зайнятості для кожної людини, яка бажає працювати, оскільки гідна праця неможлива без наявності роботи як такої. При цьому під «роботою» маються на увазі всі форми економічної діяльності людей, включаючи самостійну зайнятість, найману працю у формальній та неформальній економіці, зайнятість економічною діяльністю в домогосподарствах для самозабезпечення.
ІІ. Праця в умовах свободи – праця має бути вільно обраною, а не нав’язаною людині примусово. Неприйнятні форми праці, такі як рабська та кабальна, дитяча праця, що може зашкодити здоров’ю чи моральності, мають бути заборонені. Цей принцип передбачає також свободу вступу в організації трудящих.
ІІІ. Продуктивна праця має виняткове значення, оскільки дозволяє працюючим заробляти належні кошти для існування їх самих та їхніх сімей, а також забезпечує сталий розвиток і зміцнює конкурентоспроможність підприємств та країни загалом.
IV. Рівність у праці відображає потреби трудящих у справедливих і рівних можливостях на виробництві: відсутність дискримінації на робочому місці та у доступі до роботи, можливість гармонійного поєднання трудової діяльності із сімейним життям.
V. Безпека на виробництві означає сприяння в збереженні здоров’я, забезпечення пенсій, заходи захисту та фінансову допомогу в разі погіршення стану здоров’я, втрати роботи чи засобів існування.
VІ. Гідність у праці вимагає уважного ставлення до трудящих та їхніх проблем, участі трудящих у прийнятті рішень щодо умов праці. Найважливішим елементом є свобода трудящих колективно представляти свої інтереси.

Підтримуючи у своїй діяльності сформульовану МОП Концепцію гідної праці, де гідна праця посідає основне місце в соціальному, економічному і екологічному розвитку, відіграє головну роль у справі забезпечення збалансованості і соціальної справедливості в умовах, коли сучасна цивілізація знаходиться в пошуку більш стабільних і справедливих підходів до проблем зростання і розвитку. ФПУ, її членські організації докладуть максимум зусиль до впровадження в Україні принципів гідної праці в повному обсязі.
ФПУ, її членські організації мають намір брати активну участь у виробленні конкретних напрямів модернізації, домагаючись при цьому їх узгодженості, обґрунтованості, прозорості. При цьому профспілки залишаються на позиції гідної праці як основи соціального добробуту та економічного прогресу.
ФПУ домагатиметься прискорення темпів розвитку економіки, формування структурно розвиненої, конкурентоздатної економіки за умови збільшення робочих місць, що забезпечить потреби країни і населення та дозволить раціонально та ефективно використовувати матеріальні і людські ресурси з точки зору інтересів держави, найманих працівників, бізнесу.
У зв’язку з цим ФПУ закликає Президента України, Уряд, Парламент, роботодавців, громадські організації, а також політичні партії об'єктивно оцінювати позитивні зміни соціально-економічного стану країни при реалізації пріоритетних завдань для впровадження принципів гідної праці в Україні.
У пошуках непростих рішень ФПУ вимагає при проведенні масштабних соціально-економічних реформ безумовного дотримання принципів гідної праці, вирішення стратегічних завдань у таких сферах, як зайнятість, соціальний захист, соціальний діалог і трудові відносини.
ФПУ закликає громадськість шляхом організації публічних заходів, інформаційних акцій взяти участь у відзначенні Всесвітнього дня дій за гідну працю з метою привернення уваги до необхідності спільної побудови в Україні гідних умов життя.

 

 


Додаток 1
до постанови Президії ФПУ
від 25.09.2012 № П-14-5

 

ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю. ФПУ і МОП: обрії співпраці

Людині праці – гідні її умови«Моніторинг та оцінка прогресу гідної праці» - таку назву має регіональна нарада з навчання і обміну досвідом, що почала роботу 27 вересня у Києві.
В заході беруть участь заступник Міністра соціальної політики України В’ячеслав Коломієць, заступник Голови Державної служби статистики України Наталя Власенко, Національний координатор Міжнародної організації праці в Україні Василь Костриця, керівники департаментів Федерації профспілок України Людмила Остапенко та Олексій Павлюк, фахівці та експерти ряду країн СНД.
Серед головних тем наради – виклики та можливості вимірювання і моніторингу гідної праці, показники МОТ з цього питання, презентація профілю гідної праці України, концептуальні рамки для вимірювання зайнятості в неформальній економіці та інші.
Дуже цікавими для розуміння світових і регіональних тенденцій визначення критеріїв та норм гідної праці були виступи міжнародного консультанта Департаменту міжнародної політики МОП Миколи Роговського, директора департаменту статистики праці Державної служби статистики України Інеси Сеник, представників Азербайджану, Арменії, Грузії, Молдови, Росії.
«Міжнародна організація праці вже 4 роки співпрацює з Україною над побудовою індикаторів виміру гідної праці, - зазначив в ексклюзивному інтерв’ю для нашого сайту Національний координатор МОП в Україні Василь Костриця. - Це відбувається в рамках великого глобального проекту - близько 10 країн світу були залучені до цього проекту. Ми вже зробили національний профіль. Він був розглянутий та прокоментований дослідниками, нашими соціальними партнерами – профспілками, роботодавцями та урядовцями. Результати цього першого профілю ми використали при підготовці нової програми співпраці між МОП і Україною на 2012-2015 роки під назвою «Забезпечення гідної праці в Україні. Зараз продовжуємо цю роботу. Впевнений, що напередодні початку переговорів з підписання Генеральної угоди соціальні партнери – перш за все, профспілки – дуже уважно відстежують ці показники з тим, щоб під час переговорів і формування змісту Генеральної угоди на новий строк вони, звичайно, базувались на прогресі у забезпеченні гідної праці».
«Перш за все треба подякувати Міжнародній організації праці за практику проведення регіональних нарад з навчання і обміну досвідом вимірювання і моніторингу гідної праці, - сказав нам керівник Департаменту виробничої політики та колективно-договірного регулювання ФПУ Олексій Павлюк. – Надзвичайно важливо, що ця нарада проходить напередодні початку переговорів з підписання Генеральної угоди і тому всі соціальні партнери – профспілки, роботодавці, органи державної влади – мають можливість вивчити досвід вимірювання гідної праці, розробки методології в цьому питанні як світової, так і окремих країн. Ми маємо унікальну можливість, послухавши виступи під час наради, зробити відповідні висновки, отримати конкретні й вагомі аргументи у відстоюванні прав та інтересів людини праці».

 

 

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ 
 

 Напередодні Всесвітнього дня дій за гідну праці у Києві побував представник Міжнародної організації праці ОВІДІУ ЖУРКА. Він зустрівся з Головою Федерації профспілок України Юрієм Куликом та заступником Голови ФПУ Сергієм Кондрюком. У ході робочої зустрічі були обговорені питання співробітництва між ФПУ і МОП. Наш кореспондент попросив Овідіу Журку відповісти на низку запитань.
- Які завдання стоять перед Міжнародною організацією праці?
- Порядок денний МОП дуже широкий. Але головне, що зараз турбує нашу організацію, турбує всі три сторони, які беруть участь у її роботі, - роботодавців, профспілки і уряди, – це пошук адекватної відповіді на виклики породжені глобальною кризою, що продовжується. Мета МОП у цих складних умовах – зібрати їх разом, щоб узгодити єдину позицію, яка допомогла б знайти шляхи виходу з кризи. Дуже важливим питанням для МОП є програма гідної праці. У багатьох країнах вже розроблена така програма. Що представляє собою гідна праця? Перш за все, це гідна заробітна плата, можливість гідного життя для всіх трудящих без винятку. Людина має право заробляти на своєму робочому місці стільки, щоб не жити у злиднях. Ще одне важливе питання – це зайнятість молоді. Ми знаємо, що у світі зараз дуже багато молоді, яка не може знайти роботу. МОП спирається тут на міцні організації трудящих та роботодавців. Хто як не вони, можуть на національному рівні віднайти шляхи вирішення проблем, що у свою чергу дозволить покращити життя людини праці. Саме для обговорення цих проблем я і приїхав до Києва.
- Що зараз характерно для діяльності МОП?
- Організація сьогодні проводить велику роботу щодо адаптації своєї діяльності до сучасних умов, до викликів часу. Часи змінюються, змінюються і підходи до праці, визначення її умов та гідності. Так, у квітні наступного року відбудеться дуже важлива нарада в офісі МОП у Будапешті. Зараз сама МОП потребує змін, потребує зміцнення. Справа у тому, що міжнародна організація праці є організацією унікальною. У чому ця унікальність? Перш за все, у тому, що у вирішенні питань беруть участь три сторони. Це повністю відрізняє МОП від інших агенцій ООН. Наше завдання – щоб МОП стала більш оперативною, більш швидкою у реакції на те, що відбувається.
- Як ви можете оцінити стан співпраці ФПУ і МОП? Чи є якісь рекомендації для Федерації профспілок України?
Тут треба сказати, що ми не стільки повинні давати рекомендації, для нас важливим вже є той факт, що Федерація є відкритою організацією, яка дає досить сильний поштовх роботі МОП. Справа у тому, що ми, так би мовити, на службі у Федерації профспілок України, а також інших організацій. Ми готові допомагати їм вирішувати проблеми. Разом с тим можна дати таку дружню рекомендацію, щоб Федерація профспілок України тримала у курсі справ у сфері міжнародного трудового законодавства трудящих, тих членів профспілок, яких вона об’єднує. А вона об’єднує досить багато людей. Треба, щоб люди знали про свої права, про те, як їх захистити. А також рекомендувати за будь якими питаннями звертатися до нас в офіс МОП у Будапешті. Що стосується нашої співпраці, я дуже задоволений тим, як вона розвивається. Зокрема, ми високо цінуємо ініціативу ФПУ щодо справедливого оподаткування. Співпраця між ФПУ і МОП відбувається на дуже високому рівні. Ми сподіваємось, що вона буде поглиблюватися та розширятися.

 

 

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

Качественные услуги от лучшего хостинг-провадера. Выбирайтехостингпо доступным ценам Продвижение сайтов в поисковых системахраскрутка сайтапо доступным ценам. Профессиональная разработка сайта от компании “Turbo-S”. Быстрое и качественноесоздание сайтов.