Укрэлектропрофсоюз

Харьковская областная организация профсоюза работников
энергетики и электротехнической промышленности Украины
“Укрэлектропрофсоюз”

Среди людей и
и для людей

Новости

ХПКК-90!

ХАРКІВСЬКИЙ ПАТЕНТНО-КОМПЬЮТЕРНИЙ КОЛЕДЖ було засновано у 1922 році постановою Раднаркому України як технологічний технікум для підготовки фахівців на рівні середньотехнічної освіти з присвоєнням кваліфікації: технік-технолог швейного виробництва, конструктор-модельєр одягу, технік-технолог з обробки металів, технік-електрик з ремонту електроприладів побутового призначення, бухгалтер, економіст-плановик, товарознавець. З моменту заснування і до 1934 року технікум знаходився у місті Києві, а в 1934 році переведений до міста Харкова. До 1962 року підготовлено понад 5 тисяч фахівців. Підпорядкування технікуму змінювалось двічі. Спочатку технікум був підпорядкований Укрпромраді, а потім - управлінню кадрами Харківської ради народного господарства. У 1962 році згідно з потребами регіону (у Харкові та області сконцентрована значна кількість підприємств електротехнічної промисловості) технікум перепрофільовано на підготовку фахівців для електротехнічної галузі. З цього часу навчальний заклад отримав назву Харківського електротехнічного технікуму і підпорядкування Міністерству електротехнічної промисловості СРСР.
До 1988 року підготовка фахівців у технікумі здійснювалась за денною та вечірньою формами навчання, а з 1988 року - за денною та заочною формами навчання. У лютому 1991 року, без зміни підпорядкування, технікум перепрофільовано на Харківський патентно-комп’ютерний коледж. Необхідність перепрофілювання була викликана потребами регіону в підготовці фахівців рівня молодшого спеціаліста з комп’ютерної техніки, недостатня кількість яких особливо гостро відчувалась наприкінці 80-х років у зв’язку із поширенням комп’ютеризації усіх галузей народного господарства. На той час у м. Харкові молодших спеціалістів з програмування та обслуговування обчислювальної техніки готував лише один технікум і в обмеженій кількості. Крім того, відчувалась потреба у підготовці фахівців з поглибленими знаннями в області промислової та інтелектуальної власності (патентознавство). З 1991 року і до цього часу Харківський патентно-комп’ютерний коледж підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України. Коледж повністю забезпечений власними площами. Кабінети і лабораторії, електромонтажна майстерня обладнані сучасними технічними засобами. На ЕОМ встановлено ліцензійне програмне забезпечення. Бібліотека налічує 54385 примірників навчальної та науково-методичної літератури, що на 100% забезпечує потреби навчального процесу. Також є актова та спортивна зали, кімната психологічного розвантаження. Затишною домівкою для студентів є гуртожиток, що розташований поблизу навчального закладу, в якому знаходиться своя бібліотека. Досвідчені вихователі завжди нададуть допомогу студентам. За 90 років існування навчального закладу підготовлено понад 23 тисяч фахівців для таких галузей народного господарства: легка промисловість, електротехнічна промисловість, виробництво та обслуговування електронно-обчислювальної техніки. Згідно з виданими ліцензіями та Статутом, коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за трьома спеціальностями: «Розробка програмного забезпечення», «Обслуговування комп'ютерних систем та мереж», «Бухгалтерський облік».
Більшість випускників продовжили навчання в закладах III та IV рівнів акредитації, а саме: Харківському національному університеті радіоелектроніки, Харківському національному технічному університеті «ХПІ», Харківському національному економічному університеті, Українській інженерно-педагогічній академії, Харківському національному університеті будівництва та архітектури тощо. Треба зазначити, що випускники ХПКК працюють у багатьох містах близького та далекого зарубіжжя. Коледж неодноразово отримував подяки від посольств іноземних країн. Гордістю нашого навчального закладу є сучасні студенти. Сьогодні у нас навчається понад 500 юнаків та дівчат. Студенти коледжу беруть активну участь у науково–практичних конференціях працівників і студентів ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації Харківської області. Талановиті студенти постійно стають призерами на районних, обласних конкурсах творчих робіт з різних предметів. Як результат - ми маємо почесні грамоти та дипломи на олімпіадах: з математики (студенти коледжу ХПКК- переможці обласної математичної олімпіади); інформатики (Всеукраїнська обласна олімпіада з основ інформатики –I місце); програмування (IХ відкритий чемпіонат Харкова зі спортивного програмування - I місце); української мови (Конкурс знавців української мови ім. Т.Шевченка – 2 місце); біології та екології (почесні грамоти серед студентських наукових робіт в номінації «Екологічні проблеми сучасності».) Багато студентів отримують підвищені стипендії; стипендію Президента України, Верховної Ради та гідно несуть звання студента ХПКК. Навчальний процес забезпечують 56 кваліфікованих педагогів. Викладачі коледжу мають багаторічний досвід роботи, глибокі знання, які вони намагаються передати своїм вихованцям. Застосування нових методів та прийомів навчання роблять заняття цікавими та різноманітними. Багато хто з викладачів неодноразово відзначався за плідну та багаторічну працю почесними грамотами Харківського обласного управління освіти. Так Грищенко О.І.- викладач фізичної культури - отримав подяку за вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту серед студентської молоді; Одуха Н.К. - викладач з біології та екології - була нагороджена грамотами за активну участь в обласних студентських науково-практичних конференціях «Екологічна безпека людини» та «Енергія. Екологія. Майбутнє»; також Одуха Н.К. отримала подяку від Інституту інноваційних технологій і змісту освіти за участь в укладанні навчальної програми з біології для ВНЗ I-II р.а.; Ковальова К.Г.- викладач української мови та літератури - була нагороджена дипломом за підготовку призера обласного етапу I міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка та особистий внесок у справу навчання й виховання студентської молоді; Батирєва Т.І. – викладач з математики та інформатики - отримала почесну грамоту у номінації ,,Найкращий викладач очима студентів – відмінників ХНАДУ; Жадченко І.Ю - викладач з інформатики - отримала диплом за підготовку учасників V Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації; Клімова О.А. – викладач української мови та літератури - отримала подяку за використання нових прийомів та методів навчання на уроках української мови та літератури. Викладачі ПЦК математики (Ковальчук В.О, Трошина С.В., Костюріна Т.М., Хмара А.П. Батирєва Т.І., Луценко С.С. ) програмування, (Корольова О.С. Макарова І.В., Гончарова І.П., Жадченко І.Ю., Головченко Г.Є ,Гордон Н.Б, Батозська Л.М., Титова О.Д. ) українознавства (Ковальова К.Г., Клімова О.А., Корнілова Т.І., Василенко Л.Н., Абрамова О.С.) економічних дисциплін (Гордон А.О., Плешакова О.І., Рибас І.О., Плешакова В.В) природничих та загально-технічних дисциплін (Сосницька О.Ф., Захарова В.О.,Болотських Т.В., Усачова С.Г., Одуха Н.К., Корнілов В.О.) соціально-гуманітарних дисциплін (Балабан В.П., Катасонова В.В., Поярков В.М., Содін С.Л., Лукінова А.А.) Фізвиховання та ДПЮ (Гріщенко О.І., Сосницький О.І., Букрєєва Г.І., Орлов А.С.) ЕОТ (Марін Є.О., Баканов О.Д., Бакуменко А.В., Жадченко Н.Н., Пархоменко С.О., Плющ Н.І., Риндін В.Г.) кожного року готують учасників обласних, районних олімпіад, конкурсів, на яких студенти посідають тільки призові місця. Викладачі постійно удосконалюють форми і методи навчання, поновлюють навчально-методичні комплекси, впроваджують інноваційні технології навчання. Зустрічаючи 90-річний ювілей, студенти та працівники коледжу усвідомлюють, що нам є чим пишатися. Коледж відомий не тільки у Харкові, а і в Україні та за її межами. Ми впевнено крокуємо у майбутнє, маючи конкретні цілі і стратегію подальшої діяльності та закладаючи фундамент для святкування ще більш вражаючих ювілеїв.


Луценко С.С.,
директор коледжу, кандидат технічних наук
Качественные услуги от лучшего хостинг-провадера. Выбирайтехостингпо доступным ценам Продвижение сайтов в поисковых системахраскрутка сайтапо доступным ценам. Профессиональная разработка сайта от компании “Turbo-S”. Быстрое и качественноесоздание сайтов.